Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.51.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.09.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ulicach Starego Dębu, Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.51.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.09.2019 godzina: 12:00
Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej

Postępowanie nr: ZP.271.2.52.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 11.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy

Postępowanie nr: ZP.271.2.50.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 27.08.2019 godzina: 10:00
Przebudowa części sportowej szkoły podstawowej w ramach zadania pn. „Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej”

Postępowanie nr: ZP.271.2.48.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 26.08.2019 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania: Budowa budynków socjalnych

Postępowanie nr: ZP.271.2.45.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.08.2019 godzina: 12:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Postępowanie nr: ZP.271.2.47.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 13.08.2019 godzina: 12:00
Remont ulicy Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Zielonej Polany do ul. Ks. Woźniaka

Postępowanie nr: ZP.271.2.46.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 13.08.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni w ul. Zielona Polana i ul. Skowronków w Pęcicach Małych

Postępowanie nr: ZP.271.2.43.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 26.07.2019 godzina: 10:00
Przebudowa drogi ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Michałowicach

Postępowanie nr: ZP.271.2.42.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 22.07.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś, gmina Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.44.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 19.07.2019 godzina: 10:00
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Michałowice wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy

Postępowanie nr: ZP.271.2.40.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 17.07.2019 godzina: 12:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Postępowanie nr: ZP.271.2.41.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 17.07.2019 godzina: 10:00
Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego

Postępowanie nr: ZP.271.2.39.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 16.07.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej oraz Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.2.34.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 15.07.2019 godzina: 12:00
Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach