Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.35.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 12.07.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kolejowej w Michałowicach - etap II

Postępowanie nr: ZP.271.2.36.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 09.07.2019 godzina: 10:00
Prace porządkowe na strefach rekreacji i placach zabaw na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.38.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.06.2019 godzina: 12:00
Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego

Postępowanie nr: ZP.271.2.37.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.06.2019 godzina: 10:00
Szkoła Nowa Wieś - modernizacja budynków szkolnych

Postępowanie nr: ZP.271.2.33.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 25.06.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach

Postępowanie nr: ZP.271.2.32.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 18.06.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach

Postępowanie nr: 271.2.31.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 12.06.2019 godzina: 10:00
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.30.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 07.06.2019 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania: Budowa budynków socjalnych

Postępowanie nr: ZP.271.2.27.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 27.05.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.29.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 17.05.2019 godzina: 10:00
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.26.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 17.05.2019 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.22.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 25.04.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.23.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.04.2019 godzina: 10:00
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.20.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.04.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II

Postępowanie nr: ZP.271.2.25.2019

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.04.2019 godzina: 13:00
Dozór na placach zabaw