Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.56.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 21.08.2018 godzina: 10:00
Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Domu Seniora

Postępowanie nr: ZP.271.2.55.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.08.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych

Postępowanie nr: ZP.271.2.54.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 10.08.2018 godzina: 10:00
Utwardzenie rowu przy ul. Środkowej w Opaczy - Kolonii

Postępowanie nr: ZP.271.2.49.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.08.2018 godzina: 10:00
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.52.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 30.07.2018 godzina: 10:00
Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.48.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 23.07.2018 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.47.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 16.07.2018 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.44.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 09.07.2018 godzina: 10:00
Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi

Postępowanie nr: ZP.271.2.45.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.07.2018 godzina: 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIA

Postępowanie nr: ZP.271.2.43.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 05.07.2018 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym

Postępowanie nr: ZP.271.2.42.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 02.07.2018 godzina: 10:00
Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" w Gminie Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.40.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 11:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Postępowanie nr: ZP.271.2.39.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy

Postępowanie nr: ZP.271.2.38.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 27.06.2018 godzina: 10:00
Przebudowa boiska przy szkole w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.37.2018

Termin otwarcia ofert upłynął: 14.06.2018 godzina: 10:00
Szkoła Michałowice - modernizacja budynków szkolnych