Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Informacje z otwarcia ofert

Postępowanie nr: ZP.271.2.02.2017

Termin otwarcia ofert upłynął: 03.02.2017 godzina: 10:15
Przebudowa ul. Warszawskiej w Granicy – etap II

Postępowanie nr: ZP.271.2.01.2017

Termin otwarcia ofert upłynął: 01.02.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie

Postępowanie nr: ZP.271.2.03.2017

Termin otwarcia ofert upłynął: 26.01.2017 godzina: 10:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy oraz wystawianiu i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody na terenie gminy Michałowice.

Postępowanie nr: ZP.271.2.76.2016

Termin otwarcia ofert upłynął: 16.12.2016 godzina: 10:00
Konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice

Postępowanie nr: ZP.271.2.75.2016

Termin otwarcia ofert upłynął: 08.12.2016 godzina: 10:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla Urzędu Gminy Michałowice w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Postępowanie nr: ZP.271.2.73.2016

Termin otwarcia ofert upłynął: 06.12.2016 godzina: 10:00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy

Postępowanie nr: ZP.271.2.74.2016

Termin otwarcia ofert upłynął: 30.11.2016 godzina: 10:00
"Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2017"

Postępowanie nr: ZP.271.2.70.2016

Termin otwarcia ofert upłynął: 24.11.2016 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Regulskiej w Michałowicach - etap II

Postępowanie nr: ZP.271.2.69.2016

Termin otwarcia ofert upłynął: 09.11.2016 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych

Postępowanie nr: ZP.271.2.68.2016

Termin otwarcia ofert upłynął: 07.11.2016 godzina: 10:00
"Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice"

Postępowanie nr: ZP.271.2.67.2016

Termin otwarcia ofert upłynął: 02.11.2016 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach - etap IV

Postępowanie nr: ZP.271.2.66.2016

Termin otwarcia ofert upłynął: 20.10.2016 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy