Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: Zp.271.2.23.2018

Termin składania ofert upłynął: 16.05.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy”, gmina Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.13.2018

Termin składania ofert upłynął: 16.05.2018 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.12.2018

Termin składania ofert upłynął: 14.05.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.16.2018

Termin składania ofert upłynął: 14.05.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.25.2018

Termin składania ofert upłynął: 12.04.2018 godzina: 10:00
Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach, gmina Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.14.2018

Termin składania ofert upłynął: 04.04.2018 godzina: 10:00
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.20.2018

Termin składania ofert upłynął: 04.04.2018 godzina: 10:00
Rozbudowa odwodnienia w ul. Ryszarda w Komorowie

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.21.2018

Termin składania ofert upłynął: 04.04.2018 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia w ul. Kochanowskiego w Granicy

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.18.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.03.2018 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.22.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.03.2018 godzina: 10:00
Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.09.2018

Termin składania ofert upłynął: 23.03.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.07.2018

Termin składania ofert upłynął: 22.03.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Firmowej w Regułach

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.15.2018

Termin składania ofert upłynął: 21.03.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.11.2018

Termin składania ofert upłynął: 21.03.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.10.2018

Termin składania ofert upłynął: 21.03.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie