Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.58.2018

Termin składania ofert upłynął: 27.08.2018 godzina: 10:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.56.2018

Termin składania ofert upłynął: 21.08.2018 godzina: 10:00
Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Domu Seniora

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.59.2018

Termin składania ofert upłynął: 05.09.2018 godzina: 10:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana szaf sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.55.2018

Termin składania ofert upłynął: 14.08.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.54.2018

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2018 godzina: 10:00
Utwardzenie rowu przy ul. Środkowej w Opaczy - Kolonii

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.57.2018

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2018 godzina: 10:00
Budowa chodnika w ul. Parkowej w Pęcicach, na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Pęcicach, na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.48.2018

Termin składania ofert upłynął: 23.07.2018 godzina: 10:00
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.42.2018

Termin składania ofert upłynął: 02.07.2018 godzina: 10:00
Budowa parkingu „Parkuj i Jedź

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.47.2018

Termin składania ofert upłynął: 16.07.2018 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.52.2018

Termin składania ofert upłynął: 30.07.2018 godzina: 10:00
Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy Michałowice

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.49.2018

Termin składania ofert upłynął: 06.08.2018 godzina: 10:00
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.45.2018

Termin składania ofert upłynął: 06.07.2018 godzina: 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIA

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.43.2018

Termin składania ofert upłynął: 05.07.2018 godzina: 10:00
Remont dróg tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym oraz destruktem bitumicznym

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.44.2018

Termin składania ofert upłynął: 09.07.2018 godzina: 10:00
Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.38.2018

Termin składania ofert upłynął: 27.06.2018 godzina: 10:00
Przebudowa boiska przy szkole w Komorowie