Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.40.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 10:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.39.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2018 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.26.2018

Termin składania ofert upłynął: 16.04.2018 godzina: 10:00
rozstrzygnięcie postępowania dla części I - Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIa, unieważnienie postępowania dla części II i III - Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIb i IV

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.24.2018

Termin składania ofert upłynął: 11.04.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej – Pęcice Ogród

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.32.2018

Termin składania ofert upłynął: 24.05.2018 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.37.2018

Termin składania ofert upłynął: 14.06.2018 godzina: 10:00
Szkoła Michałowice –modernizacja budynków szkolnych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.36.2018

Termin składania ofert upłynął: 04.06.2018 godzina: 10:00
Szkoła Nowa Wieś – modernizacja budynków szkolnych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.34.2018

Termin składania ofert upłynął: 17.05.2018 godzina: 10:00
Płukanie, czyszczenie, udrożnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.33.2018

Termin składania ofert upłynął: 25.05.2018 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie Gminy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.27.2018

Termin składania ofert upłynął: 25.04.2018 godzina: 10:00
Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi etap I i II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.30.2018

Termin składania ofert upłynął: 10.05.2018 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach oraz Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.17.2018

Termin składania ofert upłynął: 17.04.2018 godzina: 10:00
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów; wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.29.2018

Termin składania ofert upłynął: 08.05.2018 godzina: 10:00
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.28.2018

Termin składania ofert upłynął: 22.05.2018 godzina: 10:00
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.19.2018

Termin składania ofert upłynął: 17.05.2018 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy