Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.22.2019

Termin składania ofert upłynął: 25.04.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.23.2019 CZ.I

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2019 godzina: 10:00
Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.25.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.04.2019 godzina: 13:00
Dozór na placach zabaw

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.24.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.04.2019 godzina: 12:00
Dozór na strefach rekreacji

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.16.2019

Termin składania ofert upłynął: 07.03.2019 godzina: 10:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.21.2019

Termin składania ofert upłynął: 15.04.2019 godzina: 10:00
Budowa odwodnienia skrzyżowania ul. Ryszarda i Topazowej w Komorowie

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.14.2019

Termin składania ofert upłynął: 18.03.2019 godzina: 10:00
Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.13.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.03.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.15.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.03.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piachy w Pęcicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.12.2019

Termin składania ofert upłynął: 08.03.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie - etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.11.2019

Termin składania ofert upłynął: 28.02.2019 godzina: 10:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, wymiana szaf sterujących wymiana i remont linii i słupów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.10.2019

Termin składania ofert upłynął: 20.02.2019 godzina: 10:00
Równanie i profilowanie dróg

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.09.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.02.2019 godzina: 10:00
Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.06.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.01.2019 godzina: 10:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.05.2019

Termin składania ofert upłynął: 25.01.2019 godzina: 10:00
Prace porządkowe na strefach i placach zabaw na terenie gminy Michałowice