Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.58.2019

Termin składania ofert upłynął: 26.09.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II – dotyczy II części zamówienia, pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.56.2019

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2019 godzina: 12:00
Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.50.2019

Termin składania ofert upłynął: 27.08.2019 godzina: 10:00
Przebudowa części sportowej szkoły podstawowej w ramach zadania pn. „Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.51.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.09.2019 godzina: 12:00
Płukanie, czyszczenie, udrożnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.52.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.09.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.45.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2019 godzina: 12:00
Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.47.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.08.2019 godzina: 12:00
Remont ulicy Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Zielonej Polany do ul. Ks. Woźniaka

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.46.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.08.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni w ul. Zielona Polana i ul. Skowronków w Pęcicach Małych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.43.2019

Termin składania ofert upłynął: 26.07.2019 godzina: 10:00
Przebudowa drogi ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.42.2019

Termin składania ofert upłynął: 22.07.2019 godzina: 10:00
Remont nawierzchni ulicy Południowej wraz z przebudową w zakresie odwodnienia w miejscowości Komorów Wieś, gmina Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.39.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.07.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej oraz Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.35.2019

Termin składania ofert upłynął: 12.07.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Kolejowej w Michałowicach – etap II

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.41.2019

Termin składania ofert upłynął: 17.07.2019 godzina: 10:00
Szkoła Komorów – modernizacja budynku szkolnego

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.33.2019

Termin składania ofert upłynął: 25.06.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.40.2019

Termin składania ofert upłynął: 17.07.2019 godzina: 12:00
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej