Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.44.2019

Termin składania ofert upłynął: 19.07.2019 godzina: 10:00
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Michałowice wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.34.2019

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2019 godzina: 12:00
Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.36.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.07.2019 godzina: 10:00
Prace porządkowe na strefach rekreacji i placach zabaw na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.37.2019

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2019 godzina: 10:00
Szkoła Nowa Wieś – modernizacja budynków szkolnych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.30.2019

Termin składania ofert upłynął: 07.06.2019 godzina: 10:00
Budowa budynku socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania:
Budowa budynków socjalnych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.38.2019

Termin składania ofert upłynął: 28.06.2019 godzina: 12:00
Szkoła Komorów - modernizacja budynku szkolnego

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.32.2019

Termin składania ofert upłynął: 18.06.2019 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Calineczki w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.31.2019

Termin składania ofert upłynął: 12.06.2019 godzina: 10:00
Konserwacja rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.27.2019

Termin składania ofert upłynął: 27.05.2019 godzina: 10:00
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.20.2019 dotyczy części III

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2019 godzina: 10:00
„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II” (nr sprawy: ZP.271.2.20.2019, numer ogłoszenia BZP: 527661-N – 2019) – dotyczy III części zamówienia, pn. Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy i Pęcickiej, na odcinku od ul. Granicznej w Regułach do ul. Ireny w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.29.2019

Termin składania ofert upłynął: 17.05.2019 godzina: 10:00
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów na terenie gminy Michałowice

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.20.2019 CZ.II

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2019 godzina: 10:00
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo -zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II. Dotyczy CZĘŚCI II pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na odcinku od ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi do ul. Powstańców Warszawy w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.26.2019

Termin składania ofert upłynął: 17.05.2019 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.20.2019

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2019 godzina: 10:00
„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II” – dotyczy I części zamówienia, pn. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kuchy i Alei Topolowej, na odcinku od posterunku policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.23.2019 cz. II i III

Termin składania ofert upłynął: 24.04.2019 godzina: 10:00
Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin na terenie gminy Michałowice- dotyczy cz II i III pn. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów; wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice