Urząd Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.76.2016

Termin składania ofert upłynął: 16.12.2016 godzina: 10:00
Konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.75.2016

Termin składania ofert upłynął: 08.12.2016 godzina: 10:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla Urzędu Gminy Michałowice w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.74.2016

Termin składania ofert upłynął: 30.11.2016 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w 2017 r.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.70.2016

Termin składania ofert upłynął: 24.11.2016 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Regulskiej w Michałowicach – etap II

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.69.2016

Termin składania ofert upłynął: 09.11.2016 godzina: 10:00
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych” (nr sprawy: ZP.271.2.69.2016, numer ogłoszenia BZP: 327641 – 2016).

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.68.2016

Termin składania ofert upłynął: 07.11.2016 godzina: 10:00
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.64.2016

Termin składania ofert upłynął: 16.09.2016 godzina: 10:00
Modernizacja SUW Komorów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.67.2016

Termin składania ofert upłynął: 02.11.2016 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach Wsi – etap IV

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.66.2016

Termin składania ofert upłynął: 20.10.2016 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.63.2016

Termin składania ofert upłynął: 17.08.2016 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.65.2016

Termin składania ofert upłynął: 19.08.2016 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od ul. Torfowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.62.2016

Termin składania ofert upłynął: 11.08.2016 godzina: 10:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.58.2016

Termin składania ofert upłynął: 10.08.2016 godzina: 10:00
Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.59.2016

Termin składania ofert upłynął: 08.08.2016 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy wraz z przebudową wodociągu – etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.61.2016

Termin składania ofert upłynął: 02.08.2016 godzina: 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Opaczy, Michałowicach i Regułach
Data publikacji: 31.05.2014 19:54
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2016 13:31
Wyświetleń: 5808
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki