Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.94.2014

Termin składania ofert upłynął: 11.12.2014 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.97.2014

Termin składania ofert upłynął: 22.12.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Działkowej w Regułach – etap II oraz skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Wiejską w Regułach wraz z odcinkiem ul. Wiejskiej od Al. Jerozolimskich do ul. Działkowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.95.2014

Termin składania ofert upłynął: 17.12.2014 godzina: 10:00
Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.96.2014

Termin składania ofert upłynął: 19.12.2014 godzina: 10:00
Przebudowa rowu U-1 – etap II

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.80.2014

Termin składania ofert upłynął: 14.11.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Długiej – etap I i Gościnnej w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.92.2014

Termin składania ofert upłynął: 09.12.2014 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy w bok od ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii w gm. Michałowice Numer ogłoszenia BZP: 242249 - 2014

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.63.2014

Termin składania ofert upłynął: 23.10.2014 godzina: 10:00
Zimowe utrzymanie dróg 2014 – 2015

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.71.2014

Termin składania ofert upłynął: 20.10.2014 godzina: 10:00
Dostawa komputerów wraz z systemami operacyjnymi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.70.2014

Termin składania ofert upłynął: 24.10.2014 godzina: 10:00
Przebudowa budynku przy ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.57.2014

Termin składania ofert upłynął: 05.10.2014 godzina: 10:00
Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.58.2014

Termin składania ofert upłynął: 15.09.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie – etap I – odwodnienie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.62.2014

Termin składania ofert upłynął: 22.09.2014 godzina: 10:00
Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Nowej Wsi z niezbędną infrastrukturą – etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.56.2014

Termin składania ofert upłynął: 01.09.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Malczewskiego – etap II i Wyspiańskiego w Granicy

Unieważniono postępowanie nr: ZP.2712.60.2014

Termin składania ofert upłynął: 16.09.2014 godzina: 10:00
Dostawa komputerów wraz z systemami operacyjnymi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.59.2014

Termin składania ofert upłynął: 11.09.2014 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Granicy, gm. Michałowice