Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.35.2014

Termin składania ofert upłynął: 16.06.2014 godzina: 11:00
Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.36.2014

Termin składania ofert upłynął: 03.07.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy - Kolonii

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.38.2014

Termin składania ofert upłynął: 30.06.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Jasnej w Opaczy - Kolonii

Unieważniono postępowanie nr: ZP.2712.09.2014

Termin składania ofert upłynął: 03.03.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach – etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.32.2014

Termin składania ofert upłynął: 16.07.2014 godzina: 10:00
Przebudowa rowu U-1 – etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.34.2014

Termin składania ofert upłynął: 23.06.2014 godzina: 00:00
Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana i remont szafek sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych oraz wymiana i remont linii i słupów na terenie Gminy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.33.2014

Termin składania ofert upłynął: 17.06.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Słonecznej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.31.2014

Termin składania ofert upłynął: 10.06.2014 godzina: 10:00
Konserwacja rowów odwadniających na terenie Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.28.2014

Termin składania ofert upłynął: 27.05.2014 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Środkowej, Badylarskiej i Górnej w Opaczy – Kolonia Gmina Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.29.2014

Termin składania ofert upłynął: 28.05.2014 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Bodycha, ul. Regulskiej i ul. Orzeszkowej w Regułach oraz w ul. Środkowej w Opaczy - Kolonii

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.25.2014

Termin składania ofert upłynął: 14.05.2014 godzina: 10:00
Remont chodników, wjazdów i parkingów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.30.2014

Termin składania ofert upłynął: 30.05.2014 godzina: 10:00
Modernizacja budynku przedszkola w Nowej Wsi – zagospodarowanie działki nr ew. 404/4 – etap II

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.27.2014

Termin składania ofert upłynął: 13.05.2014 godzina: 10:00
Czyszczenie, płukanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.19.2014

Termin składania ofert upłynął: 28.05.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach - etap II

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.22.2014

Termin składania ofert upłynął: 30.04.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Konopnickiej w Komorowie