Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.53.2014

Termin składania ofert upłynął: 28.08.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Mazurskiej w Komorowie – etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.52.2014

Termin składania ofert upłynął: 22.09.2014 godzina: 10:00
Przebudowa parkingu przy ul. Kuchy w Regułach – etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.49.2014

Termin składania ofert upłynął: 12.08.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi – etap I – odwodnienie

Roztrzygnięto postępowanie nr: -

Termin składania ofert upłynął: 27.08.2014 godzina: 10:00
Protokół z przetargu nieograniczonego Zarządu Związku Komunalnego Brwinów na sprzedaż nieruchomości położonych w gminie Brwinów, wsi Moszna przy ul. Promyka.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.44.2014

Termin składania ofert upłynął: 16.07.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Słonecznej w Nowej Wsi

Unieważniono postępowanie nr: ZP.2712.50.2014

Termin składania ofert upłynął: 14.08.2014 godzina: 10:00
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.51.2014

Termin składania ofert upłynął: 18.08.2014 godzina: 10:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi, gm. Michałowice - ETAP I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.47.2014

Termin składania ofert upłynął: 21.07.2014 godzina: 00:00
Remont ulic i nawierzchni bitumicznej

Unieważniono postępowanie nr: ZP.2712.48.2014

Termin składania ofert upłynął: 22.07.2014 godzina: 10:00
Przebudowa parkingu przy ul. Kuchy w Regułach – etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.43.2014

Termin składania ofert upłynął: 15.07.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Partyzantów w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.42.2014

Termin składania ofert upłynął: 14.07.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Żytniej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.46.2014

Termin składania ofert upłynął: 21.07.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach – etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.37.2014

Termin składania ofert upłynął: 03.07.2014 godzina: 12:00
Świadczenie usług stałego lub mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-14-220/13-00

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.39.2014

Termin składania ofert upłynął: 04.07.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Sportowej w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.41.2014

Termin składania ofert upłynął: 11.07.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. 3 Maja w Komorowie – etap II oraz Żeromskiego w Komorowie