Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Unieważniono postępowanie nr: ZP.2712.26.2014

Termin składania ofert upłynął: 22.05.2014 godzina: 12:00
Przebudowa rowu U-1 - etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.18.2014

Termin składania ofert upłynął: 23.04.2014 godzina: 11:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy, ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regułach oraz ul. Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii Numer ogłoszenia BZP: 74693 - 2014

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.24.2014

Termin składania ofert upłynął: 06.05.2014 godzina: 10:00
Remont tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym Numer ogłoszenia BZP: 83965 - 2014

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.21.2014

Termin składania ofert upłynął: 23.04.2014 godzina: 10:00
Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku 2014

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.20.2014

Termin składania ofert upłynął: 25.04.2014 godzina: 10:00
Usuwanie awarii oraz wykonanie planowych prac remontowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2014

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.12.2014

Termin składania ofert upłynął: 21.03.2014 godzina: 12:00
Dostawa komputerów, oprogramowania, przeprowadzenie szkolenia oraz obsługa serwisowa komputerów w ramach realizacji projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.16.2014

Termin składania ofert upłynął: 08.04.2014 godzina: 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Torfowej, Granicznej, Jarzębinowej w Regułach na terenie Gminy Michałowice, Numer ogłoszenia BZP: 69011 - 2014

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.13.2014

Termin składania ofert upłynął: 31.03.2014 godzina: 11:00
Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.2712.14.2014

Termin składania ofert upłynął: 17.04.2014 godzina: 10:00
Remont dróg - równanie i profilowanie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.15.2014

Termin składania ofert upłynął: 01.04.2014 godzina: 10:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.09.2014

Termin składania ofert upłynął: 11.03.2014 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach - etap I

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.04.2014

Termin składania ofert upłynął: 05.03.2014 godzina: 10:00
Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.10.2014

Termin składania ofert upłynął: 17.03.2014 godzina: 10:00
Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.07.2014

Termin składania ofert upłynął: 07.03.2014 godzina: 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.08.2014

Termin składania ofert upłynął: 10.03.2014 godzina: 10:00
Budowa ścieżki rowerowej Reguły ? Pęcice wzdłuż ul. Powstańców Warszawy