Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.109.2013

Termin składania ofert upłynął: 03.01.2014 godzina: 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Opaczy- Kolonii, Michałowicach, Granicy i Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.05.2014

Termin składania ofert upłynął: 26.02.2014 godzina: 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.02.2014

Termin składania ofert upłynął: 20.02.2014 godzina: 10:00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.2712.03.2014

Termin składania ofert upłynął: 12.03.2014 godzina: 12:00
Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych w formule zaprojektuj i wybuduj

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.110.2013

Termin składania ofert upłynął: 07.01.2014 godzina: 10:00
Ochrona pięciu obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie i Pęcicach w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2712.90.2013

Termin składania ofert upłynął: 03.01.2014 godzina: 10:00
Dostawa wody do odbiorców, eksploatacja, obsługa i konserwacja stacji uzdatniania wody oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowej na terenie gminy Michałowice w latach 2014-2015