Urząd Gminy Michałowice
03.08.2021 23:33

ZP.271.1.23.2021

212
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy zbiornikach retencyjnych w dolinie rzeki Raszynki w Michałowicach
Termin składania ofert upłynął: 16.08.2021 godzina: 13:00

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie właściwego odbiorcy tj. UG Michałowice z siedzibą w Regułach (05-816), należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać:

GMINA MICHAŁOWICE (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”       

Dla której adres skrynki ePuap to: 

/4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Załączniki

Data publikacji: 03.08.2021 23:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2021 16:06
Wyświetleń: 212
Opublikował: Tomasz Łoziński
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka