Urząd Gminy Michałowice
22.12.2020 18:55

ZP.271.2.87.2020 sesja on-line

240
„Dozór na strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 30.12.2020 godzina: 11:00
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2020 o godz. 13.00
Bezpośredni link do wydarzenia:https://youtu.be/mQiBlv7Hr1w
 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z treścią Rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U.2020.1596 z dnia 2020.09.16)
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.
§ 2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001596

 

 

 

Załączniki

Data zmiany: 29.12.2020
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2020 o godz. 13.00

Bezpośredni link do wydarzenia:https://youtu.be/mQiBlv7Hr1w
Data publikacji: 22.12.2020 18:55
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2021 16:42
Wyświetleń: 240
Opublikował: Kinga Niedźwiecka
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka