Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XIV/89/2003 Rady Gminy Michałowice Z dnia 8 grudnia 2003 roku 18.10.2006 11:19

Zmieniająca uchwałę Nr II/7/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/88/2003 Rady Gminy Michałowice Z dnia 8 grudnia 2003 roku 18.10.2006 11:23

Zmieniająca uchwałę Nr II/6/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia2002 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/87/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r. 18.10.2006 11:47

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim o wykonaniu zadań powiatu polegających na robotach projektowych na drogach powiatowych.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/86/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r. 20.10.2006 09:24

w sprawie wyrażenia opinii na temat Rozporządzenia Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. Fryderyka Chopina opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 139 z dnia 21.07.2003 r. poz. 4978.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r. 20.10.2006 09:26

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 – 2008

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r. 20.10.2006 09:32

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/83/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 roku 20.10.2006 09:34

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV / 82 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2003 r. 20.10.2006 09:37

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIV/81/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2003 r. 20.10.2006 09:39

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok.

czytaj więcej