Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XIII/142/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. 02.03.2012 15:19

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/141/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. 02.03.2012 15:05

zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/140/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. 05.03.2012 13:57

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/139/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r. 06.03.2012 13:58

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Opacz Mała”,

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/138/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r. 06.03.2012 13:55

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wieś Michałowice”

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/137/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 roku. 06.03.2012 13:44

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/136/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 02.03.2012 11:01

w sprawie zmiany statutu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/135/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. 02.03.2012 10:45

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Michałowice dotyczących przeniesienia siedziby władz Gminy do Reguł.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/134/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. 02.03.2012 10:02

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Komorów, dotyczących zmian „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/133/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. 02.03.2012 10:51

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedla Granica, dotyczących nadania „Statutu osiedlu Granica”.

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/132/2012 Rady Gminy w Michałowicach z dnia 29 lutego 2012roku 05.03.2012 12:44

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

czytaj więcej

Uchwała nr XIII/131/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. 05.03.2012 12:53

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/130/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. 05.03.2012 12:48

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/129/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. 05.03.2012 14:18

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 355/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiących własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012 r. 02.03.2012 11:06

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2012.

czytaj więcej
1 2 »