Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 150/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 września 2005 r. 28.07.2006 11:58

w sprawie wprowadzenia informatora budżetowego „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 179/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2005 r. 28.07.2006 11:47

w sprawie powołania stałej Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 178/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2005 r. 28.07.2006 11:49

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Michałowice oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 151/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 września 2005 r. 28.07.2006 11:51

w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 123/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 sierpnia 2005 r. 28.07.2006 12:00

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 58/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. 28.07.2006 12:09

w sprawie powołania zespołów zadaniowych do realizacji zadań w ramach akcji „Przejrzysta Polska” 2005.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2005 r. 28.07.2006 12:22

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2004 rok.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 38/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2005 r. 28.07.2006 12:25

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 stycznia 2005 r. 28.07.2006 12:26

w sprawie ustalenia na rok 2005 miesięcznych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Michałowice oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów.

czytaj więcej