Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.11.2008 12:58

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402- 103/08

Przebudowa ul. Ogrodowej w Michałowicach

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi na długości 430 mb, w tym: nawierzchnia z kostki bet.: wjazdy - 385 m2 , jezdnia - 1686 m2, 744 m2 chodnika, 740 m obrzeży, 1.011 mb krawężnika, 978 m2 zieleni, 105 mb kanału deszczowego o średnicy 300 i 200 mm, 8 szt. wlotów ulicznych. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej.   

 

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 18.12.2008 r., godz. 11:00 
 

Załączniki

Dnia 11.12.2008 r. opublikowano odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu:

Pytanie Data publikacji: 31.05.2014 21:32, data modyfikacji: 31.05.2014 21:32
Data publikacji: 27.11.2008 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Karolina Mąkal