Urząd Gminy Michałowice
22.12.2015 12:47

ZP.271.1.139.2015

23
Ustawienie i obsługa 13 kabin sanitarnych na terenie Gminy Michałowice
Termin składania ofert: 29.12.2015 godzina: 11:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest Ustawienie i obsługę 13 kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice. Zakres zamówienia obejmuje
 • Ustawienie i obsługę 13 kabin sanitarnych zawierających m. in. pisuar, zamykany podajnik na 2 rolki papieru toaletowego, zamek wewnętrzny, wskaźnik wolne/zajęte, bezodpływowy zbiornik z wentylacją, dozownik na mydło lub płyn dezynfekujący, zamykany podajnik ręczników papierowych, umywalkę ze zbiornikiem na wodę
  (z wyjątkiem miesięcy: styczeń, luty, grudzień), 
 • Częstotliwość serwisu ustala się na:
  • trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) – 9 kabin, raz w tygodniu (środa) – 4 kabiny, 
 • Poprzez serwis rozumie się:
  • wybranie nieczystości płynnych ze zbiornika toalety,
  • zalanie toalety mieszaniną płynu,
  • umycie toalety wewnątrz i na zewnątrz z pominięciem wewnętrznej strony zbiornika,
  • uzupełnienie papieru toaletowego (2 rolki), ręczników papierowych, mydła/płynu dezynfekującego,
  • uzupełnienie wody.
 • Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez osoby trzecie m. in. dewastacja,  kradzież, spalenie i inne. 
 • Dodatkowo w ofercie należy podać cenę za każdą kolejną toaletę ustawianą na terenie Gminy w przypadku wystąpienia takiej konieczności (maksymalnie 3 dodatkowe toalety w okresie trwania umowy, serwisowane trzy razy w tygodniu).

  2. Oferta wykonawcy składającego ofertę winna zawierać cenę w formie miesięcznego ryczałtu.

 

MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice,  05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2015 r. o godz. 11:00

Załączniki

Data publikacji: 22.12.2015 12:48
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 23
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski