Urząd Gminy Michałowice
06.03.2015 15:22

ZP.271.1.14.2015

58
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice
Termin składania ofert: 16.03.2015 godzina: 12:00

Przedmiot zamówienia :

Pełnienie czynności związanych z funkcją Opiekuna Sali komputerowej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” w Gminnym Centrum Wolontariatu, Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90, 05-816 Michałowice.

 

Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie przewiduje udziału podwykonawców
w wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający wymaga osobistego wykonania zlecenia.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Opiekuna Sali komputerowej, którego należeć będą następujące obowiązki:

  1. Nadzór nad prawidłowym użytkowaniem sprzętu,
  2. Zgłaszanie usterek, awarii, bieżących potrzeb,
  3. Pomoc osobom w użytkowaniu sprzętu i oprogramowania,
  4. Opieka nad powierzonymi zasobami sali,
  5. Dbanie o utrzymanie porządku w salach komputerowych,
  6. Prowadzenie ewidencji osób korzystających ze sprzętu komputerowego,
  7. współpracę ze wszystkimi podmiotami, zaangażowanymi w realizację projektu.

 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z umową numer POIG.08.03.00-14-220/13-00 z dnia 08 listopada 2013 r. od dnia ___ marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku.

Opiekun będzie wykonywał swoje obowiązki w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych określonych w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późniejszymi zmianami) w stałych godzinach wskazanych przez Zamawiającego w Gminnym Centrum Wolontariatu, Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90, 05-816 Michałowice w wymiarze 20 godzin tygodniowo (5 razy w tygodniu po 4 h).

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 i wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 16 marca 2015 r. godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.  Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

Załączniki

Data zmiany: 10.03.2015
Opublikowano sprostowanie nr 1 do ogłoszenia.
Termin składania ofert uległ zmianie na 16 marca 2015 r. godz. 12.00.
Data publikacji: 06.03.2015 15:22
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 58
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski