Urząd Gminy Michałowice
15.04.2016 15:08

ZP.2711.50.2016

67
Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert: 21.04.2016 godzina: 11:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  2. wyczyszczenie kratek kanalizacji deszczowej
  3. wyczyszczenie studni kanalizacji deszczowej
  4. wyczyszczenie studni chłonnych kanalizacji deszczowe
  5. wyczyszczenie mechaniczne przykanalika od kratki ściekowej do studni kanalizacji   deszczowej
  6. wyczyszczeni kanału kanalizacji deszczowej o średnicy 300 – 400 mm
  7. wycinanie korzeni w kanałach o średnicy 200-300 mm

 

Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac określony został w obmiarze robót- kosztorysie ofertowym zał. A

 

MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.
  2. Termin składania ofert upływa dnia kwietnia 2016 r. o godz. 11.00

 

Załączniki

Data publikacji: 15.04.2016 15:08
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:07
Wyświetleń: 67
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski