Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Projekt uchwały 10.10.2014 14:23

Zmieniająca uchwałę Nr II/3/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.08.2011 15:36

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.08.2011 13:07

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.08.2011 13:03

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Karoliny Brona na działania Wójta Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 31.08.2011 12:43

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.08.2011 11:23

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.08.2011 11:07

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.08.2011 10:53

w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice"

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.08.2011 10:47

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.08.2011 10:41

w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Projekt uchwały 25.08.2011 10:35

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011

czytaj więcej