Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXXIX/371/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 16:08

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 16:01

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice


czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/369/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 15:53

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Pęcice


czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/368/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 15:50

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica


czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/367/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 15:29

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/366/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014r. 13.06.2014 15:15

w sprawie przystąpienia do zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”


czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/365/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 15:08

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/364/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 15:05

zmieniająca Uchwałę Nr IX/81/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/363/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 15:02

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała nr XXXIX/362/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 14:55

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała nr XXXIX/361/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 14:47

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 701/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała nr XXXIX/360/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 14:45

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 47/3, 48/4, 48/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice,.

czytaj więcej

Uchwała nr XXXIX/359/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 14:44

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 292/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/358/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 14:41

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIX/357/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r. 13.06.2014 14:33

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­-2018 .

czytaj więcej
1 2 »