Urząd Gminy Michałowice
03.12.2014 09:32

ZP.2711.105.2014

43
Konserwację zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice w roku 2014
Termin składania ofert: 09.12.2014 godzina: 11:00

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy i kosztorysem ofertowym, w tym:

-    koszenie trawników z grabieniem, wywozem i utylizacją pokosu na terenie gminy, w różnych lokalizacjach,

-    frezowanie karp,

-    wycinkę drzew i krzewów z frezowaniem karp,

-    cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów,

-    jesienne grabienie liści,

-    utylizację ściętych gałęzi,

-    sprzątanie gałęzi i konarów wraz z wywozem,

-    sprzątanie śmieci wraz z wywozem z pasów ulic i terenów gminnych.

 

Szczegółowo oczekiwany sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący zał. nr 3 do nin. ogłoszenia.

 

W razie potrzeby, szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Michałowice, pok. 105, tel. 22 350 91 29.

UWAGA!

W celu prawidłowego złożenia oferty Zleceniobiorca winien dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnej informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć:

w Urzędzie Gminy Michałowice z siedzibą Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, (biuro podawcze) do dnia 09.12.2014 r. godz. 11.00

Załączniki

Data publikacji: 08.11.2017 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:00
Wyświetleń: 43
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski