Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XLII / 388 / 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r 26.07.2006 11:18

w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

UCHWAŁA Nr XLII/387/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 25.09.2006 12:34

w sprawie przebiegu postępowań administracyjnych dotyczących lokalizacji dróg ekspresowych Salomea-Wolica i Południowa Obwodnica Warszawy w obszarze Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII / 386 / 2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 26.07.2006 12:14

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/385/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 26.07.2006 12:17

w sprawie oddania w dzierżawę na okres ponad 3 lata, części nieruchomości położonej we wsi Komorów wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/384/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 26.07.2006 12:19

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości będącej drogą, położonej w Michałowicach Wsi gm. Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/383/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 31.07.2006 13:54

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/382/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 31.07.2006 13:55

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac dla pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/381/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 31.07.2006 13:56

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/334/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2006 r.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/380/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 31.07.2006 13:57

zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 - 2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/379/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 31.07.2006 13:59

w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/378/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 31.07.2006 14:00

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Gminie Michałowice i jej jednostkom organizacyjnym, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/377/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 31.07.2006 14:01

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/344/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/376/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 31.07.2006 14:02

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” na lata 2006-2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/375/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 31.07.2006 14:04

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych” na lata 2006-2008.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/374/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 lipca 2006r. 31.07.2006 14:06

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego „Budowa Centrum Administracyjnego i budynku Policji w Regułach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na lata 2006-2008.

czytaj więcej
1 2 »