Urząd Gminy Michałowice
31.12.2020 03:01

ZP.271.2.93.2020 sesja on-line

199
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie wraz z przebudową ulicy Kolejowej w Gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 11.01.2021 godzina: 13:00

Realizacja w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2021 r o godz. 14.00

Bezpośredni link do https://youtu.be/pewVXE4YaIA

 

W celu uniknięcia  wątpliwości związanych z przyznawaniem punktów zgodnie z SIWZ 17.4.3. Wartość punktowa za ww. Kryterium nr 3 „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia„  Zamawiający informuje, że:

„W przypadku gdy wykonawca wskaże więcej niż jedną osobę z doświadczeniem na stanowisku projektanta branży drogowej i/lub w doświadczeniem na stanowisku projektanta w zakresie projektowania zieleni (architekta krajobrazu) punkty będą przyznawane tylko pierwszym osobom na liście odpowiednio dla projektanta branży drogowej i projektanta w zakresie projektowania zieleni (architekta krajobrazu).”

„Zamawiający dopuszcza wykonywanie (łączenie) przez jedną osobę uczestniczącą w realizacji zamówienia kilku funkcji, stąd w przypadku gdy ta sama osoba będzie posiadała odpowiednie doświadczenie punkty zostaną przyznane tylko tej osobie zarówno za doświadczenie na stanowisku projektanta branży drogowej jak i doświadczenie na stanowisku projektanta w zakresie projektowania zieleni (architekta krajobrazu)”..

 

Załączniki

Pomocniczo Rysunek ul. Brzozowa przy Kolejowej - obszar objęty realizacją z 2016
Brzozowa Kolejowa.PNG Data publikacji: 31.12.2020 03:01, data modyfikacji: 31.12.2020 03:01
KONKURS
Dokumenty z Konkursu architektoniczno–urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej „Zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu Parkingu w ramach Projektu „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie przy ul. Kolejowej w Gminie Michałowice . https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/konkursy-architektoniczne/zp271322020-przedluzony-termin-skladania-prac-do-17082020-r,p1716403231
rozstrzygniecie-konkursu-kolejowa Data publikacji: 31.12.2020 03:01, data modyfikacji: 31.12.2020 10:34
Data zmiany: 08.01.2021
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2021 r o godz. 14.00

Bezpośredni link do https://youtu.be/pewVXE4YaIA
Data publikacji: 31.12.2020 03:01
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2021 15:23
Wyświetleń: 199
Opublikował: Tomasz Łoziński
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Niedźwiecka