Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.11.2015 13:37

ZP.271.1.119.2015

51
Nasadzenie drzew i krzewów oraz pielęgnacja nasadzeń na terenach publicznych w gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 17.11.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Nasadzenie drzew i krzewów oraz pielęgnacja nasadzeń na terenach publicznych w gminie Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.119.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 17.11.2015 r., do godz. 1100 wpłynęły 3 oferty.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Zakład Usług Wielobranżowych

Jolanta Generalczyk

05-805 Otrębusy

ul. Wiejska 13

46.531,80 zł

73,19 pkt

 

II.

Zakład Urządzania i utrzymywania Zieleni

Tadeusz Przywoźny

ul. Wyszogrodzka 61

96-512 Młodzieszyn

66.787,20 zł

50,99 pkt

 

III.

Janusz Janucik

Sztuka Ogrodów

ul. Pszczółczyn 22

18-204 Kobylin-Borzymy

34.057,80 zł

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez Sztuka Ogrodów Janusz Janucik, Pszczółczyn 22, 18-204 Kobylin-Borzymy, cena oferty brutto: 34.057,80 zł.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

 

 

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 23.11.2015 13:37
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2015 13:37
Wyświetleń: 51
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki