Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.01.2016 10:04

ZP.271.1.138.2015

29
Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 29.12.2015 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.138.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 29.12.2015 r., do godz. 1100 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Przychodnia Weterynaryjna

Dagmara Marczyńska

ul. Reymonta 55/1

05-825 Grodzisk mazowiecki

20.820,00 zł

Oferta odrzucona

 

II.

Gabinet weterynaryjny

„CZTERY ŁAPY”

ul. E. Orzeszkowej 38

05-820 Piastów

14.510,00 zł

90,63 pkt

 

III.

PUPIL Usługi Weterynaryjne

Marta Ambroziak Dogru

ul. Piłsudskiego 38

05-805 Kanie

13.150,00 zł

100 pkt

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr I Wykonawcy: „Przychodnia Weterynaryjna Dagmara Marczyńska, ul. Reymonta 55/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki – oferta podlega odrzuceniu, jest niekompletna i nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez Wykonawcę: PUPIL Usługi Weterynaryjne Marta Ambroziak Dogru, ul. Piłsudskiego 38, 05-805 Kanie.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

 

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

 

Data publikacji: 13.01.2016 10:04
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2016 10:04
Wyświetleń: 29
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki