Urząd Gminy Michałowice
16.02.2012 14:45

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 2012 dla organizacji pozarządowych

14
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu i wypoczynku na rok 2012

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2012

 

Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu i wypoczynku.

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dnia 16 lutego 2012r. na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) informuje, że zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych poprzez zlecenie w formie wspierania zadania:

 

1.       Z zakresu „Kultury i Ochrony Dziedzictwa narodowego”:
 

1)      Oferta Nr 4 (zadanie I.1) – Razem dla kultury złożona przez Stowarzyszenie Wszyscy Razem. Wnioskowana kwota 18.540,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych)

2)      Oferta Nr 10 (zadanie I.1) – W harcerskim rytmie – powrót do korzeni Festiwal szekla 2012, Festyn rodzinny i rajd juniorów złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota8.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych)

3)      Oferta Nr 11 (zadanie I.1) – Festiwal Otwarte Ogrody Komorów 2012 r. złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 20.680,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

4)      Oferta Nr 12 (zadanie I.1) – Spotkania w Klubie Podróży złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 6.880,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych)

5)      Oferta Nr 41 (zadanie I.1) – Jedyne Miejsce pod Słońcem złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wnioskowana kwota 14.850,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

6)      Oferta Nr 40 (zadanie I.1) – Organizacja Święta Niepodległości złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wnioskowana kwota 10.350,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

7)      Oferta Nr 44 (zadanie I.1) – Muzyka klasyczna w krótkich spodenkach złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wnioskowana kwota 9.627,20 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

8)      Oferta Nr 14 (zadanie I.2) – Projekt – Dawniej, dawno, dziś” złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 9.920,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł

9)      Oferta Nr 36 (zadanie I.2) – Zobaczyć – dotknąć - poznać złożona przez Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Pruszków. Wnioskowana kwota 6.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

10) Oferta Nr 38 (zadanie I.2) – Ułatwianie dostępu do wydarzeń kulturalnych osobom starszym złożona przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Wnioskowana kwota 9.147,32 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

11) Oferta Nr 42 (zadanie I.2) – Organizacja Warsztatów kulturalno/dziennikarskich złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wnioskowana kwota 12.280,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł

12) Oferta Nr 5 (zadanie I.3) – Dziś, jutro, pojutrze w naszych gromadach i drużynach harcerskich złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 4.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych)

13) Oferta Nr 6 (zadanie I.3) – Betlejemskie światełko pokoju 2012 w Gminie Michałowice złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 3.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)

14) Oferta Nr 9 (zadanie I.3) – Żeby młodość wiedziała a starość mogła złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 5.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych)

15) Oferta Nr 13 (zadanie I.3) – Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 23.840,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4. 00,00 zł (cztery tysiące złotych)

16) Oferta Nr 15 (zadanie I.3) – Wolontariat – mocny filar złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 3.680,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

17) Oferta Nr 35 (zadanie I.3) – Wyjazd z dziećmi i młodzieżą do Pyzówki k. Zakopanego złożona przez Parafię Narodzenia NMP w Komorowie. Wnioskowana kwota dofinansowania 10.800,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych)

18) Oferta Nr 37 (zadanie I.3) – Uaktywnienie osób starszych w możliwie wielu sferach życia kulturalnego i społecznego złożona przez Polską Unię Seniorów region Warszawsko-Mazowiecki im. Rotmistrza Witolda Pileckiego . Wnioskowana kwota dofinansowania 11.100,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

19) Oferta Nr 39 (zadanie I.3) – Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych złożona przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Wnioskowana kwota 6.550,75 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

20) Oferta Nr 43 (zadanie I.3) – Organizacja Półkolonii dla dzieci i młodzieży złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wnioskowana kwota 30.480,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł   

  

2.       Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu”:

1)      Oferta Nr 3 (zadanie II.1) – Organizacja masowych turniejów tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 2.780,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych)

2)      Oferta Nr 17 (zadanie II.1) – Zajęcia piłkarskie, związane z tym mecze ligowe i przygotowujący do nich trening złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel”. Wnioskowana kwota 10.974,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł

3)      Oferta Nr 20 (zadanie II.1) – Szkolenia dzieci z dziedziny piłka nożna, mecze ligowe i przygotowujące do nich zajęcia treningowe złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 8.300,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych)

4)      Oferta Nr 25 (zadanie II.1) – Promocja aktywności ruchowej złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 6.360,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł

5)      Oferta Nr 27 (zadanie II.1) – Transport na zawody ligowe dla dzieci trenujących koszykówkę w UKS Komorów – sezon 2012/2013 od wakacji do grudnia 2012 dla 3 grup treningowych złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 8.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych)

6)      Oferta Nr 30 (zadanie II.1) – Transport na zawody ligowe dla dzieci trenujących koszykówkę w UKS Komorów – końcówka sezonu 2012/2013 do czerwca 2012 złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota4.030,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)

7)      Oferta Nr 31 (zadanie II.1) – Udział dzieci i młodzieży w turniejach koszykówki jako promocja aktywności ruchowej złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 26.605,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł

8)      Oferta Nr 32 (zadanie II.1) – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 22.375,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

9)      Oferta Nr 2 (zadanie II.2) – Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 8.500,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)

10) Oferta Nr 16 (zadanie II.2) – Masowe współzawodnictwo piłkarskie z naciskiem na starty meczowe i zorganizowane zajęcia szkolące złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel”. Wnioskowana kwota 9.900,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

11) Oferta Nr 22 (zadanie II.2) – Organizacja meczów piłkarskich, szkolenie sportowe dzieci poprzez naukę współdziałania w grupie złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 7.550,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

12) Oferta Nr 24 (zadanie II.2) – Prowadzenie zajęć z koszykówki dla dzieci z terenu Gminy Michałowice w UKS Komorów złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 18.384,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych)  

13) Oferta Nr 34 (zadanie II.2) – Organizacja ogólnorozwojowych zajęć z różnych dziedzin sportu złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 22.700,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych)  

14) Oferta Nr 1 (zadanie II.3) – Obóz sportowy dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 10.300,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł  

15) Oferta Nr 7 (zadanie II.3) – Organizacja obozu harcersko – sportowego nad jez. Łagiewniki / k. Nowej Szwecji złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 8.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych)

16) Oferta Nr 8 (zadanie II.3) – Lato w mieście – nieobozowa akcja letnia. Sportowy rozwój podczas warsztatów i kursów żeglarskich złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 3.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

17) Oferta Nr 19 (zadanie II.3) – Akcja „Lato w mieście” w celu zapewnienia czasu wolnego w czasie wakacji złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel”. Wnioskowana kwota 5.400,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł

18)  Oferta Nr 21 (zadanie II.3) – Wyjazd wakacyjny jako forma odpoczynku od nauki złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 6.480,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł

19) Oferta Nr 29 (zadanie II.3) – Organizacja obozu sportowego przez UKS Komorów w zakresie kultury fizycznej złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 10.150,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł

20) Oferta Nr 33 (zadanie II.3) – Organizacja zajęć „Wakacje na sportowo” złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 20.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)  

 

3.       Z zakresu „Profilaktyki uzależnień”:

1)      Oferta Nr 18 (zadanie III.1) – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez sport – zajęcia piłkarskie jako lek na patologie XXI wieku złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel”. Wnioskowana kwota 6.300,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

2)      Oferta Nr 23 (zadanie III.1) – Organizacja zajęć sportowych dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień „W zdrowym ciele – zdrowy duch” złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 8.413,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych)

3)      Oferta Nr 26 (zadanie III.1) – Wakacje 2012 – organizacja czasu wolnego w formie wyjazdowej w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych choroba alkoholową z terenu gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 13.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł  

4)      Oferta Nr 28 (zadanie III.1) – Zapewnienie sprzętu sportowego dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zgłoszenie tych dzieci do gry w zorganizowanej lidze złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 6.900,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł 

Data publikacji: 16.02.2012 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Agnieszka Buczyńska