Urząd Gminy Michałowice
11.03.2013 15:52

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2013

19
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu i wypoczynku

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dnia 7 lutego 2013r. na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) informuje, że zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych poprzez zlecenie w formie wspierania zadania:

 

1.       Z zakresu „Kultury i Ochrony Dziedzictwa narodowego”:

1)      Oferta Nr 33 (zadanie I.1) – „Strefa kultury otwartej” złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 5.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

2)      Oferta Nr 7 (zadanie I.1) – Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 14.928,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

3)      Oferta Nr 6 (zadanie I.2) – Festiwal Otwarte Ogrody Komorów 2013 r. złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 10.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł.

4)      Oferta Nr 18 (zadanie I.2) – „Albośmy to jacy tacy…” złożona przez Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Pruszków. Wnioskowana kwota 10.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

5)      Oferta Nr 31 (zadanie I.2) – Ułatwianie dostępu do wydarzeń kulturalnych osobom starszym złożona przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Wnioskowana kwota 9.892,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

6)      Oferta Nr 5 (zadanie I.3) – Spotkania w Klubie Podróży złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 5.720,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.720,00 (pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych)

7)      Oferta Nr 12 (zadanie I.3) – Wyjazd z dziećmi i młodzieżą do Pyzówki k. Zakopanego złożona przez Parafię Narodzenia NMP w Komorowie. Wnioskowana kwota dofinansowania 9.720,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 8.500,00 zł (osiem tysięcy pięćset złotych).

8)       Oferta Nr 17 (zadanie I.3) – Organizacja Święta Niepodległości złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wnioskowana kwota 5.710,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.710,00 zł (pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych).

9)      Oferta Nr 32 (zadanie I.3) – Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych złożona przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Wnioskowana kwota 4.654,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4.654,00 zł (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote).

10)  Oferta Nr 35 (zadanie I.3) – Organizacja zajęć pozalekcyjnych – warsztatów dla dzieci i młodzieży „Ponad Granicami - Obywatel Unii Europejskiej” złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 4.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)

11)  Oferta Nr 36 (zadanie I.3) – Betlejemskie światełko pokoju 2013 w Gminie Michałowice złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 3.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych).

 

2.       Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu”:

1)      Oferta Nr 3 (zadanie II.1) – Innowacyjne upowszechnianie kultury fizycznej i sportu złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 26.500,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

2)      Oferta Nr 9 (zadanie II.1) – Spotkania sportowe – czyli forma aktywnego spędzania czasu. Zajęcia piłkarskie jako cel spójności pokoleniowej mieszkańców złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel”. Wnioskowana kwota 9.750,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych).

3)      Oferta Nr 13 (zadanie II.1) – Organizacja I Turnieju o Puchar Wójta Gminy Michałowice w gimnastyce: indywidualnie złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 1.140,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

4)      Oferta Nr 16 (zadanie II.1) – Organizacja masowych turniejów tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 4.100,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych).

5)      Oferta Nr 19 (zadanie II.1) – Przygotowanie i realizacja imprezy: Rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny złożona przez Stowarzyszenie Wszyscy Razem. Wnioskowana kwota 3.325,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł    

6)      Oferta Nr 20 (zadanie II.1) – Piłkarskie zajęcia z dziećmi, przygotowujący do nich trening oraz mecze sprawdzające złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 12.150,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych).

7)      Oferta Nr 28 (zadanie II.1) – Prowadzenie zajęć z koszykówki dla dzieci z terenu Gminy Michałowice w UKS Komorów złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 18.384,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł

8)      Oferta Nr 27 (zadanie II.2) – Transport na zawody ligowe dla dzieci trenujących koszykówkę w UKS Komorów – końcówka sezonu 2013 do czerwca 2013 złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 8.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych).

9)      Oferta Nr 29 (zadanie II.2) – Transport na zawody dla dzieci trenujących koszykówkę w UKS Komorów –sezon 2013/2014 od wakacji do grudnia 2013 złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 4.030,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł.

10)  Oferta Nr 4 (zadanie II.2) – Organizacja ogólnorozwojowych zajęć sportowych – współzawodnictwo sportowe w różnych dziedzinach sportu złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 23.900,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

11)  Oferta Nr 10 (zadanie II.2) – Piłka nożna – trening i mecze jako sposób na kształtowanie osobowości złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel”. Wnioskowana kwota 13.150,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.600,00 zł (pięć tysięcy sześćset złotych).

12)  Oferta Nr 14 (zadanie II.2) – Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci mieszkających na terenie Gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 6.800,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych).

13)  Oferta Nr 15 (zadanie II.2) – Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 7.100,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych).

14)  Oferta Nr 21 (zadanie II.2) – Współzawodnictwo sportowe jako sposób na ukształtowanie kondycji fizycznej i psychicznej dzieci. Mecze piłkarskie finałem całodniowych treningów złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 11.750,00 zł Proponowana kwota dotacji: 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych).

15)  Oferta Nr 25 (zadanie II.2) – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Michałowice przez UKS Komorów złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 5.985,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.900,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych).

16)  Oferta Nr 2 (zadanie II.3) – Obóz sportowy – wyrównywanie szans złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 30.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł.

17)  Oferta Nr 8 (zadanie II.3) – Akcja „Lato w mieście” w celu zapewnienia czasu wolnego w czasie wakacji złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel”. Wnioskowana kwota 3.400,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.400,00 zł (trzy tysiące czterysta złotych).

18)   Oferta Nr 11 (zadanie II.3) – Obóz dla dzieci i młodzieży złożona przez Rzym.-Kat. Parafię Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz. Wnioskowana kwota 6.500,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych).

19)  Oferta Nr 22 (zadanie II.3) – Zorganizowanie obozu sportowego w celu zapewnienia wakacyjnego odpoczynku od nauki złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 9.600,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych).

 

20)   Oferta Nr 26 (zadanie II.3) – Organizacja obozu sportowego przez UKS Komorów w zakresie kultury fizycznej złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 10.150,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6.100,00 zł (sześć tysięcy sto złotych).

21)  Oferta Nr 34 (zadanie II.3) – Organizacja obozu harcersko – sportowego nad jez. Łagiewniki / k. Nowej Szwecji złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 8.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych). 

Data publikacji: 11.03.2013 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 19
Autor: Agnieszka Buczyńska