Urząd Gminy Michałowice
04.02.2015 14:50

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2015

287
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu i wypoczynku.
Termin składania ofert upłynął: 15.01.2015 godzina: 00:00

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dnia 23 grudnia 2014 r. na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) informuje, że zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych poprzez zlecenie w formie wspierania zadania:

 

 

1.Z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”:

1)Oferta Nr 24 (zadanie 1.1) – Organizacja zajęć pozalekcyjnych – warsztatów dla dzieci i młodzieży „Zbiórki zuchowe i harcerskie” złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 8.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych).

2)Oferta Nr 33 (zadanie 1.1) – „Warsztaty wokalne dla dzieci” złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 12.670,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 12.670,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).

3)Oferta Nr 30 (zadanie 1.2) – „Apetyt na książki ” złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 6.630,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł

4)Oferta Nr 31 (zadanie 1.2) – „Spotkania teatralno-muzyczne” złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 7.900,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).

5)Oferta Nr 40 (zadanie 1.2) – Ziemia Łowicka złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki. Wnioskowana kwota 7.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

6)Oferta Nr 42 (zadanie 1.2) – „Ułatwianie dostępu do wydarzeń kulturalnych osobom starszym” złożona przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Wnioskowana kwota 8.790,00zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

7)Oferta Nr 26 (zadanie 1.3) – Festyn Rodzinny - ZŁAZ złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 6.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).

8)Oferta Nr 27 (zadanie I.3) – Betlejemskie światełko pokoju 2015 w Gminie Michałowice złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 3.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

9)Oferta Nr 29 (zadanie 1.3) – „Zdrowie w lodówce” złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 7.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

10)Oferta Nr 32 (zadanie 1.3) – „Teatralnia, czyli teatr dojrzały. Zajęcia teatralne dla seniorów” złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 14.790,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 14.790,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

11)Oferta Nr 39 (zadanie 1.3) – XI Michałowickie spotkanie Artystyczne Dzieci i Młodzieży złożona przez Klub sportowy ZDROWIE. Wnioskowana kwota 5.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

12)Oferta Nr 41 (zadanie 1.3) – Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych złożona przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Wnioskowana kwota 11.935,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 11.935,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych).

13)Oferta Nr 44 (zadanie 1.3) – Wiwat Komorów „Zielono mi” gala złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wnioskowana kwota 11.750,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

14)Oferta Nr 45 (zadanie 1.3) – Komorowski Rubinsztajn złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wnioskowana kwota
19.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

15)Oferta Nr 46 (zadanie 1.3) – złożona przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa. Wnioskowana kwota 9.300,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 9.300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych).

16)Oferta Nr 5 (zadanie 1.5) – „Organizacja Święta Niepodległości” złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wnioskowana kwota 14.700,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 14.700,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych).

2.Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu”:

1)Oferta Nr 1 (zadanie 2.1) – Stan fizjologiczny – wydolność – energia zdrowia angażuj się w sport uprawiając koszykówkę oraz piłkę nożną złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 13.200,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

2)Oferta Nr 3 (zadanie 2.1)– Solidarnie – ręka w  rękę pielęgnujmy nasze zdrowie uprawiając koszykówkę oraz piłkę nożną złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 21.500,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

3)Oferta Nr 4 (zadanie 2.1) –Promocja Gminy Michałowice – udział drużyn sportowych UKS Nowa Wieś w turniejach towarzyskich ogólnopolskich – wyjazdowych organizowanych dla społeczności lokalnej złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 19.700,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7500,00 (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

4)Oferta Nr 6 (zadanie 2.1) – Zajęcia z piłki nożnej sposobem na wytrenowanie wytrzymałości dzieci i młodzieży. Treningi z Turniejami piłkarskimi jako sposób na relaks ogólnofizyczny złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 8.900,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

5)Oferta Nr 8 (zadanie 2.1) – Spotkania z dziedziny piłka nożna, treningi i mecze dzieci i młodzieży jako uzupełnienie zajęć pozalekcyjnych złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 9.200,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

6)Oferta Nr 10 (zadanie 2.1) – Piłka nożna – cykle meczowe sposobem na kształtowanie osobowości. Utrwalanie wizerunku sportowca jako członka klubu  złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel” – klub piłkarski AMT. Wnioskowana kwota 8.412,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

7) Oferta Nr 11 (zadanie 2.1) – Zajęcia piłkarskie sposobem przygotowania wytrzymałościowego. Spotkania z piłką nożną jako cel na wytrenowanie organizmu  złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel” – klub piłkarski AMT. Wnioskowana kwota 9.284,00 zł Proponowana kwota dotacji: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

8) Oferta Nr 12 (zadanie 2.1) – Mecze w piłkę nożną formą współzawodnictwa sportowego. Spotkania piłkarskie jako łącznik pokoleniowy złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel” – klub piłkarski AMT. Wnioskowana kwota 9.260,00 zł Proponowana kwota dotacji: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

9) Oferta Nr 13 (zadanie 2.1) – Rywalizacja w grupie jako forma przygotowania fizycznego. Mecze piłki nożnej wykładnią pracy na treningach złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 9.628,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

10)Oferta Nr 14 (zadanie 2.1) – Trenuję, rozwijam się, dbam o zdrowie – prowadzenie zajęć w koszykówki dla dzieci z terenu Gminy Michałowice w UKS Komorów przez sekcję koszykówki w miesiącach wrzesień-grudzień 2015 złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 14.400,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

11)Oferta Nr 15 (zadanie 2.1) – Umiem coraz więcej! Prowadzenie zajęć z koszykówki dla dzieci z terenu Gminy Michałowice w UKS Komorów przez sekcję koszykówki w miesiącach luty-czerwiec 2015 złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 18.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).

12)Oferta Nr 16 (zadanie 2.1) – Sport zabawą dla każdego – udział dzieci w rozgrywkach ligowych na Mazowszu od lutego do czerwca 2015 w sekcji koszykówki UKS Komorów złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 16.600,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

13)Oferta Nr 17 (zadanie 2.1) – Aktywność fizyczna jako sposób zapobiegania chorobom cywilizacyjnym – udział dzieci w rozgrywkach ligowych na Mazowszu od września do Grudnia 2015 w sekcji koszykówki UKS Komorów  złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 13.200,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

14)Oferta Nr 18 (zadanie 2.1) – Udział dzieci i młodzieży w Turniejach koszykówki jako promocja aktywności ruchowej sekcja koszykówki w UKS Komorów złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 23.600,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

15)Oferta Nr 21 (zadanie 2.1) – Organizacja masowych turniejów tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 8.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

16) Oferta Nr 22 (zadanie 2.1) – Prowadzenie zajęć sportowych tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży, osób starszych mieszkających na terenie Gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 10.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

17)Oferta Nr 35 (zadanie 2.1) – Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci mieszkających na terenie Gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 13.125,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

18)Oferta Nr 37 (zadanie 2.1) – Organizacja III Turnieju o Puchar Wójta Gminy Michałowice w gimnastyce: indywidualnie złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 3.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

19)Oferta Nr 38 (zadanie 2.1) – XII Turniej Karate o puchar Wójta Gminy Michałowice złożona przez Klub sportowy ZDROWIE. Wnioskowana kwota 5.600,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

20)Oferta Nr 43 (zadanie 2.1) – Szkoła tenisowa mistrzów 2003-2007 złożona przez Stowarzyszenie Tenisowe Matchpoint. Wnioskowana kwota 15.400,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

21)Oferta Nr 2 (zadanie 2.2) – Obóz sportowy „Wakacje na sportowo” zgrupowanie letnie w zakresie koszykówki dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 56.100,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

22)Oferta Nr 7 (zadanie 2.2) – Zorganizowanie obozu sportowego z dziedziny piłka nożna. Wyjazd wakacyjny jako forma odpoczynku od codziennego stresu szkolnego złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 14.550,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

23)Oferta Nr 9 (zadanie 2.2) – Akcja „Lato w Mieście” jako alternatywa na bierny odpoczynek w czasie wakacji złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel” – klub piłkarski AMT. Wnioskowana kwota 3.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

24)Oferta Nr 19 (zadanie 2.2) – Wakacje moich marzeń – organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego w Koszalinie przez UKS Komorów dla sekcji koszykówki grupa z roczników 2003-2004 złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 14.200,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

25)Oferta Nr 20 (zadanie 2.2) – Wypoczynek dla wszystkich – wyrównywanie szans – organizacja obozu rekreacyjno-sportowego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przez UKS Komorów grupa z roczników 2005 i młodsi złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 21.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

26)Oferta Nr 23 (zadanie 2.2) – Obóz dla dzieci i młodzieży złożona przez Rzym.-Kat. Parafię Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz. Wnioskowana kwota 6.500,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

27)Oferta Nr 25 (zadanie 2.2) – Obóz harcersko – sportowy nad jez. Wydmińskim w Wydminach dla dzieci z Michałowic złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 7.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

28)Oferta Nr 28 (zadanie 2.2) – Obóz harcersko Sportowy nad jez. Gim w miejscowości Zgniłocha dla dzieci z Gminy Michałowice złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 7.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

29)Oferta Nr 34 (zadanie 2.2) – Zdrowe wakacje Toto Animo 2015 złożona przez Fundację Toto Animo. Wnioskowana kwota 6.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

30)Oferta Nr 36 (zadanie 2.2) – „Chelliders” organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego przez UKS Komorów dla sekcji gimnastyki w wieku 7-13 lata złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 16.200,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

 

 

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka

Data publikacji: 04.02.2015 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 15:25
Wyświetleń: 287
Autor: Agnieszka Buczyńska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji