Urząd Gminy Michałowice
27.04.2017 15:38

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2017

110
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu i wypoczynku.
Termin składania ofert upłynął: 21.04.2017 godzina: 16:00

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2017

 

Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu i wypoczynku.

 

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dnia 30 grudnia 2016 r. na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) informuje, że zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych poprzez zlecenie w formie wspierania zadania:

Z zakresu „Kultury i Ochrony Dziedzictwa narodowego”:

  1. Oferta Nr 1 (zadanie 1) – Organizacja Święta Niepodległości w Komorowie  – złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wnioskowana kwota 16000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 16000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).
  2. Oferta Nr 2 (zadanie 2) – Prowadzenie i obsługa centrum komputerowego w Nowej Wsi – złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi. Wnioskowana kwota 30000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 30000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice

          Krzysztof Grabka

Data publikacji: 27.04.2017 15:38
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 15:08
Wyświetleń: 110
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji