Urząd Gminy Michałowice
21.08.2012 08:15

Rozstrzygnięto ZP.2711.65.2012

6
Konserwację i utrzymanie drzewostanu w parku w Regułach oraz małej architektury - wykonanie i montaż drewnianego mostku we wsi Reguły, gmina Michałowice

Numer sprawy : ZP.2711.65.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA DOT. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14.000,00 euro

 

 

 1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

  Gmina Michałowice
  Urząd Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
  Reguły, 05-816 Michałowice
  telefon(y): 0 22 350 91 91
  fax: 0 22 350 91 01
  REGON: 013269290
  NIP: 534-24-80-595
  Internet: http://www.michalowice.pl
  E-mail: sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl
   
 2. Postępowanie o udzieleniu zamówienia na

  Wykonanie i montaż drewnianego mostku we wsi Reguły”
   

 3. Dane o ofertach: liczba złożonych ofert: 2
   

 4. Złożone oferty:  

  I. P.P.H.U. „ZPD” Edmund Marczak

   Lubomin 9, 05-304 Stanisławów

   cena oferty brutto: 34.538,00 zł

  II.BOR-EKO Zakład Usługowy Jarosław Boruk

   ul. Żwirowa 9, 05-806 Komorów

   cena oferty brutto: 34.440,00 zł
   

 5. Postępowanie anulowano.

  Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

   

Z poważaniem
(-) Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 21.08.2012 08:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Karolina Mąkal