Urząd Gminy Michałowice
27.01.2015 15:50

ZP.2711.02.2015

120
Wykonanie dokumentacji oraz pełna obsługa merytoryczna podczas całej procedury planistycznej zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
Termin składania ofert: 16.01.2015 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

 

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

 bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. Wykonanie dokumentacji oraz pełna obsługa merytoryczna podczas całej procedury planistycznej zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”

 

 

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:

 

  1. wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zgodnie z uchwałą nr XXXIX/366/2014 Rady Gminy Michałowice z 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”
  2. wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszarów „Długa” i „Słowackiego” na terenie obrębów geodezyjnych Granica i Komorów-Osiedle na podstawie uchwały nr XXXIX/367/2014 Rady Gminy Michałowice z 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice;
  3. wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica na podstawie uchwały nr XXXIX/368/2014 Rady Gminy Michałowice z 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna”;
  4. wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Pęcice na podstawie uchwały nr XXXIX/369/2014 Rady Gminy Michałowice z 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa”;
  5. wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszarów „Działkowa”, „Wiejska – część 2”, „Rumuńska”, „Torfowa” i „Raszynka” na terenie obrębów geodezyjnych Reguły, Pęcice i Michałowice-Osiedle na podstawie uchwały nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Michałowice z 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice;

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 16.01.2015 r., do godz. 1100 wpłynęło 6 ofert

 

 

NR

OFERTY

WYKONAWCA

Cz.1

Zmiana

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GM

 

 

 

 

ok. 190 ha

Cz.2.

MPZP

„Długa” i „Słowackiego”

na terenie obrębów Granica i Komorów-Osiedle

 

 

 

ok.15 ha

Cz.3

MPZP

„Skośna”

na terenie obrębu Granica

 

 

 

 

 

 

 

ok. 6 ha

Cz.4

MPZP

„Parkowa”

na terenie obrębu Pęcice

 

 

 

 

 

 

 

ok.6 ha

Cz.5

MPZP

„Działkowa”, „Wiejska – część 2”, „Rumuńska”, „Torfowa” i

„Raszynka

na terenie obrębów Reguły, Pęcice i Michałowice-Osiedle

 

ok.120 ha

 

I.

STUDIO KOCZOROWSKI Filip Koczorowski

60-805 Poznań,

 ul. Niecała 14/9

    29 520,00 zł

     15 990,00 zł

13 530,00zł

13 530,00 zł

103 320,00 zł

 

II.

BROL Systemy Przestrzenne S.C.

04-867 Warszawa, ul. Śnieguliczki 21

 

      9 840,00 zł

  6 150,00 zł

  6 150,00 zł

     18 450,00 zł

 

III.

"Studio KA"

05-502 Wólka Kozodawska,

ul. Familijna 3

    21 279,00 zł

 

 

 

24 354,00 zł

 

IV.

BUDPLAN

Sp. z o.o.

04-390 Warszawa, ul. Kickiego 26b lok. 10

    30 730,32 zł

     30 730,32 zł

19 469,67 zł

19 469,67 zł

47 573,94 zł

 

V.

BPRW SA

02-591 Warszawa, ul. Batorego 16

    18 265,50 zł

     30 627,00 zł

33 087,00 zł

23 185,50 zł

35 485,50 zł

 

VI.

DAWOS Sp. z o.o.

02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 151/8

    17 220,00 zł

     12 300,00 zł

 9 840,00 zł

9 840,00 zł

34 440,00 zł

 

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert.  Jako najkorzystniejsze w poszczególnych części zostały złożone oferty następujące oferty:

 

  • Część 1 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GM oferta złożona przez DAWOS Sp. z o.o. 02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 151/8 za cenę 17 220,00 zł
  • Część 2 MPZP „Długa” i „Słowackiego” na terenie obrębów Granica i Komorów-Osiedle oferta złożona przez BROL Systemy Przestrzenne S.C. 04-867 Warszawa, ul. Śnieguliczki 21 za cenę 9 840,00 zł
  • Część 3 MPZP „Skośna” na terenie obrębu Granica oferta złożona przez BROL Systemy Przestrzenne S.C. 04-867 Warszawa, ul. Śnieguliczki 21 za cenę 6 150,00 zł
  • Część 4 MPZP „Parkowa” na terenie obrębu Pęcice oferta złożona przez BROL Systemy Przestrzenne S.C. 04-867 Warszawa, ul. Śnieguliczki 21 za cenę 6 150,00 zł
  • Część 5 MPZP „Działkowa”, „Wiejska – część 2”, „Rumuńska”, „Torfowa” i „Raszynka” na terenie obrębów Reguły, Pęcice i Michałowice-Osiedle oferta złożona przez BROL Systemy Przestrzenne S.C. 04-867 Warszawa, ul. Śnieguliczki 21 za cenę 18.450,00 zł

Uzasadnienie wyboru: wybrano prawidłowe pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranymi Wykonawcami w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 27.01.2015 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2015 15:50
Wyświetleń: 120
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki