Urząd Gminy Michałowice
26.02.2019 08:42

ZP.271.1.07.2019

16
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy oraz rozbudowę odwodnienia ul. Jodłowej w Granicy
Termin składania ofert upłynął: 25.02.2019 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy oraz rozbudowę odwodnienia ul. Jodłowej w Granicy”  (nr sprawy: ZP.271.1.07.2019).

Załączniki

Data publikacji: 26.02.2019 08:42
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2019 08:42
Wyświetleń: 16
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka