Urząd Gminy Michałowice
18.03.2014 10:41

ZP.2711.10.2014

50
Wykonanie dokumentacji oraz pełna obsługa merytoryczna podczas całej procedury planistycznej projektów trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.10.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Wykonanie dokumentacji oraz pełna obsługa merytoryczna podczas całej procedury planistycznej projektów trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

 

Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 3 części:

a)      wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część I”, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś na podstawie uchwały Nr XXXIII/292/2013 Rady Gminy Michałowice z 5 listopada 2013r.;

b)      wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część II”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś na podstawie uchwały Nr XXXIII/293/2013 Rady Gminy Michałowice z 5 listopada 2013r.;

c)       wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Ostoja”, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Komorów-Osiedle na podstawie uchwały nr XXXIII/294/2013 z 5 listopada 2013r.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 03.03.2014 r., do godz. 1200 wpłynęło 6 ofert
 

Nr oferty

Oferent

Część  I

„Granica – część I

Cena netto

Część  II

„Granica – część II”

Cena netto


Część  III

„Ostoja”

Cena netto
 

I.

Zbigniew Bronowicki,

Bartłomiej Olczak  BROL Systemy Przestrzenne SC

ul. Śnieguliczki 21

04-867 Warszawa

14.000,00 zł

14.000,00 zł

11.000,00 zł

II.

Filip Koczorowski

Kancelaria Urbanistyczna

ul. Niecała 14/9

60-805 Poznań

33.000,00 zł

33.000,00 zł

12.000,00 zł

III.

Krystyna

Gruszecka STUDIO KA

ul. Familijna 3

Wólka Kozodawska

05-502 Piaseczno

12.900,00 zł

13.600,00 zł

11.900,00 zł

IV.

BUDPLAN Sp. z o.o.

ul. L. Kickiego 26 B lok. 10

04-390 Warszawa

 

 

19.490,00 zł

19.490,00 zł

15.490,00 zł

V.

DAWOS Spółka z o.o.

Al. Niepodległości 151 m. 8

02-555 Warszawa

20.000,00 zł

24.800,00 zł

11.200,00 zł

VI.

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna

ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

23.900,00 zł

18.890,00 zł

15.890,00 zł

 

Zamawiający dokonał badania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:

 

1.       Część I wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Granica – część I” Krystyna Gruszecka STUDIO KA, ul. Familijna 3 Wólka Kozodawska, 05-502 Piaseczno

Cena netto: 12.900,00 zł

 

2.       Część II wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru Granica – część II” Krystyna Gruszecka STUDIO KA, ul. Familijna 3 Wólka Kozodawska 05-502 Piaseczno

Cena netto: 13.600,00 zł

 

3.       Część III wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „OSTOJA” Zbigniew Bronowicki Bartłomiej Olczak BROL Systemy Przestrzenne S.C. ul. Śnieguliczki 21, 04-867 Warszawa

Cena netto : 11.000,00 zł

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 18.03.2014 10:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 50
Autor: Karolina Mąkal