Urząd Gminy Michałowice
02.01.2019 09:01

ZP.271.1.105.2018

10
Konserwacja i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu na strefach rekreacji, placach zabaw i terenach publicznych
Termin składania ofert upłynął: 28.12.2018 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Konserwacja i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu na strefach rekreacji, placach zabaw i terenach publicznych” (nr sprawy: ZP.271.1.105.2018).

Załączniki

Data publikacji: 02.01.2019 09:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2019 09:01
Wyświetleń: 10
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka