Urząd Gminy Michałowice
30.12.2014 15:28

ZP.2711.112.2014

57
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy ul. Powstańców Warszawy 1
Termin składania ofert upłynął: 23.12.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.112.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zapewnienie obsługi technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy ul. Powstańców Warszawy 1”

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 23.12.2014 r., do godz. 1000 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY  BRUTTO

za całość zamówienia

01.01.2015 – 31.12.2015

 

 

 

I.

IMPULS Wojciech Myśliwiec

ul. Obrońców Helu 9/6

84-150 Hel

 

89.622,72 zł

 

II.

IT EXPERT  Krzysztof Tomkiel

ul. Wyszyńskiego 7/20/14

05-220 Zielonka

 

123.984,00 zł

 

III.

MICRO Arkadiusz Kiełpiński

ul. Strzelecka 7/9/26

03-433 Warszawa

 

106.272,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez  IMPULS Wojciech Myśliwiec ul. Obrońców Helu 9/6, 84-150 Hel, oddział : ul. Kilińskiego 3/80, 05-870 Błonie, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 89.622,72 zł.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 30.12.2014 15:28
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2014 15:29
Wyświetleń: 57
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta