Urząd Gminy Michałowice
31.12.2015 12:58

ZP.271.1.135.2015

39
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
Termin składania ofert upłynął: 21.12.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Zapewnienie obsługi technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1” (nr sprawy: ZP.271.1.135.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 21.12.2015 r., do godz. 1200 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

IMPULS Wojciech Myśliwiec

ul. Obrońców Helu 9/6

84-150 Hel

 

89.622,72 zł

 

100 pkt

 

II.

Romax Robert Nowosielski

ul. Gąsek 91 C

02-796 Warszawa

 

101.106,00 zł

 

Oferta odrzucona

 

III.

Micro

Arkadiusz Kiełpiński

ul. Strzelecka 7/9/26

03-433 Warszawa

 

105.091,20 zł

 

85,28 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez IMPULS Wojciech Myśliwiec, ul. Obrońców Helu 9/6, 84-150 Hel. Zamawiający odrzucił ofertę nr II – Romax Robert Nowosielski, ul. Gąsek 91 C, 02-796 Warszawa. Oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 31.12.2015 12:58
Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2015 12:58
Wyświetleń: 39
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki