Urząd Gminy Michałowice
15.05.2019 10:47

ZP.271.1.31.2019

19
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Reguły (ul. Wiejska)
Termin składania ofert upłynął: 13.05.2019 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych  w obrębie Reguły ( ul. Wiejska)” (nr sprawy: ZP.271.1.31.2019).

Załączniki

Data publikacji: 15.05.2019 10:47
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2019 10:47
Wyświetleń: 19
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka