Urząd Gminy Michałowice
16.05.2019 09:26

ZP.271.1.34.2019

19
Część I - Przebudowa ulicy ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi gm. Michałowice – opracowanie dokumentacji projektowej oraz Część II - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem – opracowanie dokumentacji projektowej
Termin składania ofert upłynął: 14.05.2019 godzina: 11:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986  ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Część I - Przebudowa ulicy ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi gm. Michałowice – opracowanie dokumentacji projektowej” oraz „Część II - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem – opracowanie dokumentacji projektowej” (nr sprawy: ZP.271.1.34.2019).

Załączniki

Data publikacji: 16.05.2019 09:26
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2019 09:26
Wyświetleń: 19
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka