Urząd Gminy Michałowice
27.05.2019 11:32

ZP.271.1.35.2019

41
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy, w gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 24.05.2019 godzina: 11:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy, w gminie Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.35.2019).

Załączniki

Data publikacji: 27.05.2019 11:32
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2019 11:32
Wyświetleń: 41
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka