Urząd Gminy Michałowice
24.05.2019 09:54

ZP.271.1.36.2019

11
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 469/1 położonej w obrębie ewid. Wolica, gmina Nadarzyn z nieruchomościami oznaczonymi jako działki ewid. 339/1, 341/1, 248/1, 349/1, 350/5 położonymi w obrębie ewid. Sokołów, gmina Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 23.05.2019 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 469/1 położonej w obrębie ewid. Wolica, gmina Nadarzyn z nieruchomościami oznaczonymi jako działki ewid. 339/1, 341/1, 248/1, 349/1, 350/5 położonymi w obrębie ewid. Sokołów, gmina Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.1.36.2019).

Załączniki

Data publikacji: 24.05.2019 09:54
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2019 09:54
Wyświetleń: 11
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka