Urząd Gminy Michałowice
30.05.2019 15:39

ZP.271.1.37.2019

20
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych w ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi oraz w ul. Brzozowej w Komorowie
Termin składania ofert upłynął: 28.05.2019 godzina: 11:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986  ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych w ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi oraz w ul. Brzozowej w Komorowie” (nr sprawy: ZP.271.1.37.2019).

Załączniki

Data publikacji: 30.05.2019 15:39
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2019 15:39
Wyświetleń: 20
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka