Urząd Gminy Michałowice
26.06.2014 12:11

ZP.2711.38.2014

34
Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 03.06.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: ZP.2711.38.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Czyszczenie kratek i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Michałowice”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 03.06.2014 r., do godz. 1000 wpłynęło 6 ofert.

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena brutto

za całość zamówienia

Uwagi

 

I.

SEPARATOR SERVICE Sp. z o.o.

ul. Gen. Okulickiego 4,

05-500 Piaseczno

 

187.920,00 zł

 

Bez uwag

 

II.

Eurotrex Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 1a, Biskupice,

42-256 Olsztyn

 

148.177,08 zł

 

 

Wykonawca nie przedstawił kompletu wymaganych dokumentów

 

 

III.

EWELKAN Konrad Pabis

ul. Młoszowska 21A,

32-540 Trzebinia

 

169.398,00 zł

 

 

Bez uwag

 

IV.

Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg

ul. Słowikowskiego 62A,

05-090 Raszyn

 

75.135,60 zł

 

 

Bez uwag

 

V.

KOZAK Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

ul. Łęgi 2,

01-329 Warszawa

 

124.470,00 zł

 

 

Bez uwag

 

 

VI.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o.

ul. Kutrzeby 38,

05-082 Stare Babice

 

141.372,00 zł

 

 

Bez uwag.

 

 

 

 

 

 

Zamawiający dokonał badania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr IV, złożona przez Pana Leona Szeląga, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, z siedzibą w Raszynie, ul. Słowikowskiego 62 A.

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia, za kwotę brutto: 75.135,60 zł.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 26.06.2014 12:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 34
Autor: Karolina Borecka