Urząd Gminy Michałowice
07.07.2017 13:00

ZP.271.1.56.2017

10
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych.
Termin składania ofert upłynął: 30.06.2017 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych" (nr sprawy: ZP.271.2.56.2017).

Załączniki

Data publikacji: 07.07.2017 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2017 13:10
Wyświetleń: 10
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska